media

Mediavalinnat: tarkkaile, mitä tarkkailet

Nykypäivän ihminen käyttää suurimman osan elämästään eri mediatuotteiden äärellä. Kirjat, televisio, sosiaalinen media, uutiset, mainokset ja musiikki täyttävät elämän positiivisin, mutta myös negatiivisin tavoin. Media voi vaikuttaa jopa urahaaveiden ja itsetunnon rakentumiseen. On kuitenkin tärkeää tunnistaa MITEN media juuri omaan identiteettiin vaikuttaa ja mitkä mediat ovat itselle kehittäviä/sopivia.

You are the books you read,
the films you watch,
the music you listen to,
the people you meet,
the Dreams you have,
the conversations you engage in.
You are what you take from these.
                                           -unknown

Mediavalinnoilla voi vaikuttaa tietoisesti tai tiedostamatta koko päivän kulkuun, sillä jokainen mediavalinta herättää ajatuksia ja johdattaa tietynlaiseen mielentilaan. Monelle median käyttö on ainoastaan ajanvietettä, mutta osaako ihminen arvioida median käyttönsä hyötyjä ja haittoja ? 

Mitä minussa silloin herää ? Negatiivisia tuntemuksia maailmaa ja elämää kohtaan.

Henkilökohtaisesti pyrin välttämään minulle negatiivista mediaa. Negatiiviseksi mediaksi lasken uutiset, sekä erilaiset nettikiusaamiseen/nettiurputukseen viittaavat tilanteet. Välttelyn listalla on myös sanoituksiltaan surullinen musiikki ja turhan raa-at toiminta -ja kauhuelokuvat. Elänkö siis omassa mediakuplassa ? Osittain kyllä, mutta välillä sitä eksyy kurkistamaan, mitä minulle negatiivisessa mediakentässä tapahtuu. Mitä minussa silloin herää ? Negatiivisia tuntemuksia maailmaa ja elämää kohtaan.

I think the most important question facing humanity is: 'Is  the Universe a friendly place?'
                                                                                                                                           -Albert Einstein

Albert Einsteinin kysymys on nerokas myös mediavalintojamme tarkasteltaessa. Media luo kuvastoa ja erilaisia käsityksiä maailmasta, mutta jokaisella on mahdollisuus päättää minkälaisena maailman näkee omissa silmissään. Oman maailman luominen perustuu myös median käyttöön: luomme mielipiteitä eri mediasisällöistä, tunnemme tunteita, heijastamme tunteet puheessa ja teoissa päivien mittaan. Aamulla luettu, esimerkiksi kiukkua aiheuttanut uutinen, varjostaa päiväämme alitajunnassa: siksi on tärkeää tiedostaa, minkälaisen median parissa aikansa viettää = mitä tunnetiloja elämäänsä haluaa. 

Instagram, Facebook ja Youtube ryöppyää päivittäin tunnetiloja äärinegatiivisesta, ääripositiiviseen. Käytännössä jollain on hyvä ja jollain huono päivä ja tämä näkyy päivityksissä, kuvissa ja videoissa. Media-addiktina jumiudun monesti selaamaan somea ja huomaan ahdistuksen nousevan pintaan. Tauolla selattu media saakin aivot sekaisin eri tunnetiloista, tai vastaavasti kylmä someselaus sulkee kaikki tunteet nurkkaan. Samalla voi kadottaa omia tavoitteita, kun muiden toimet alkavat tuntua merkityksellisemmältä. Kelkkaan voi hypätä monella tavalla mukaan: matkia muita tai luoda jotain persoonallista. Erityisesti mediaan materiaalia tuottavana on muistettava, kuka oikeasti on. 

Median käyttö on osalta mielipiteiden valintaa ja työkalu sen hetkisen fiiliksen tunnistamiseen. On päiviä, jolloin kiukuttaa ja positiivinenkin media kiukuttaa. Kun sellaisen tunnelatauksen huomaa, on se helppo purkaa etsimällä hyvät asiat esimerkiksi katsomistaan kuvista: arvostaa erilaisia elämäntyylejä ja tarinoita. Esimerkiksi Instagram toimii minulle suurin osin fiilis -mittarina, joka antaa varoitusmerkin negatiivisista 'viboista'. Tämä tapahtuu siis inspiraatiokuvien avulla: jos erilaiset kannustuslauseet, fitness -kuvat ja hienot autot aiheuttavat kateutta ja ärsytystä, on valittava toinen tunnetila kannattelemaan päivää: ilon kautta elämä näyttäytyy onnellisena.  

Don't let anyone drain you of your happiness today. Be drama free. Rise above the petty stuff.
                                                                                                                                                   -Trent Shelton

Media on loputon inspiraation lähde, jos sitä hyödyntää ITSELLEEN oikein. Jokapäiväisillä mediavalinnoilla voi vaikuttaa myös tulevaisuuden mediamaisemaan: ehkä jonain päivänä vaaka kallistuu positiivisemman median ja maailman puolelle. On opittava analysoimaan, miksi käytämme mitäkin mediaa, missäkin tilanteessa. Ottaa irti iloa, inspiraatiota ja oppia: kehittää ja kehittyä median pyörteissä.

♥ ♥ ♥