So-Up -blogiyhteisö suljetaan 31.1.2020. Kiitos kaikille bloggaajillemme ja lukijoillemme yhteisistä vuosista!

SOS-Kehittäjänuoret

lastensuojelupäivien antia 1

Lastensuojelun Keskusliitto järjestää vuosittain valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Keskusliittoon kuuluu 93 jäsenjärjestöä sekä 38 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä. Jäsenyhteisöt tarjoavat keskusliitolle tarttumapinnan lastensuojelun arkiseen työhön, uusiin painopistealueisiin ja työn kehittämiseen. Lastensuojelu on arkista työtä, joka herättää edelleen varsin kielteisiä, kuohuvia tunteita.

Lapsia suojellaan kaltoinkohtelulta ja haitallisilta olosuhteilta, mutta samalla sen tarkoitus lisätä turvallisuutta: olla lapsia ja aikuisia voimaannuttavaa, ennakoivaa ja ongelmia ehkäisevää toimintaa. Keskusliitto toimet tähtäävät kolmeen asiaan:

  1. lapsi saa yhteiskunnassa tarvitsemansa suojelun omista lähtökohdistaan huolimatta
  2. lapsen painoarvo lisääntyy kaikessa päätöksenteossa
  3. lapsen aktiivinen rooli yhteiskunnassa toteutuu

Tällä kertaa vietettiin keskusliiton 80-vuotisjuhlaa. Mielestäni paras antia oli Helsingin lupaus, että lapsi- ja perhevaikutukset otetaan huomioon kaupungin budjettia laadittaessa. Siinä tehdään merkittävä suunnanmuutos aikaisempaan. Kaikella mitä me aikuiset teemme, on merkitystä jollekin lapselle. Sekä nykyisille, että tuleville.

Se on hyvä kehityslinja mutta on toinenkin, mielestäni vielä painavampi. Lasten ja nuorten osallisuus. Se tarkoittaa, että heidät otetaan mukaan palveluiden kehittämisessä tasavartaisina asiantuntijoina ammattilaisten rinnalle. Heidän kokemuksensa on olennaisen tärkeä tulevaisuuden palveluita kehitettäessä. Heidän mukanaolonsa kasvattaa koko yhteiskuntaa aktiivisemmaksi ja lempeämmäksi kaikille.

SOS-lapsikyläsäätiön puheenvuoron Speaker’s cornerissa piti SOS-Kehittäjänuori Anni Riikonen. Hän julkisti nuorten tekemän videon, jossa he nostivat esiin omasta näkökulmastaan parantamiskohtia sosiaalityössä. Kehittäjänuoret ovat siis ideoineet kaksi työtapaa, joilla parantaa lastensuojelun laatua.

2.11.2017 starttaa Punkaharjun lapsikylästä koulutuskiertue, joka ulottuu koko Suomeen. Itä-Suomen jälkeen on vuorossa Länsi-Suomi 25.1.2018 Kaarinassa, Sisä-Suomi 6.2. Tampereella, Pohjois-Suomi 27.3. Ylitorniolla ja Etelä-Suomi 19.4. Espoo/Vantaalla. Kehittämispäivien tarkoituksena on saattaa kasvokkain sosiaalityöntekijät ja sosiaalialan ammattilaiset lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kanssa. Niin paljon suurempaa kuin valittaminen on kysyminen. Miten sinä näet tilanteen? Miten sinun mielestäsi tilanne voisi muuttua paremmaksi? Asioita pohditaan ryhmissä ja tulokset kootaan yhteen. Kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Toinen nuorten idea on tutornuori –toiminta lapsikylissä. Sijoittaminen on aikuisvetoista toimintaa. Nuoret näkevät, että työn laatu paranee, kun lapsikylään muuttavalle nuorelle osoitetaan vertainen keskustelukumppani. Nuori nuorelle, kaveri kaverille, kokemusten, odotusten, pelkojen jakamista. Tuen lisäksi lapsikylässä asuvan nuoren opastus kylän tavoille varmasti herkkätuntoisempaa. Toiminta on valmis käynnistymään ensimmäiseksi Punkaharjun lapsikylässä.

Näiden kahden idean toteuttamisessa olen saanut olla mukana. Koen suurta kunnioitusta nuoria kohtaan, jotka puhuvat kasvokkain, suoraan ja rehellisesti omaista kokemuksistaan ja näkemyksistään. Ajattelen, että meillä aikuisilla on heiltä oppimista. Meidän tehtävämme on mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen ja lämmön lisääntyminen. Nuoret ovat valmiita. Ovatko aikuiset?