matkailu

Vastuullista matkailua

Maailma pienenee ja kansainvälistyy yhä lisää, ja liikkeellä ollaan niin lomien kuin töiden merkeissä aina enemmän. Liikkeellä oloa kaipaan minäkin, uusien paikkojen näkemistä ja kokemista niin lähellä kuin kaukaa, mutta samalla mielessä on matkustamisen nurjempi puoli. Matkailu tuottaa paljon hyvää kokemusten, ymmärryksen, rentoutumisen ja elinkeinon näkökulmasta, mutta samalla se kuluttaa luontoa ja liiketoiminta voi olla eettisesti arveluttavaa. Ekologisuus ja eettisyys ovat keskeisiä teemoja vastuullisen matkailun järjestämisessä ja tutkimuksessa. Ilmastonmuutos on puhuttanut viime vuosina paljon, ja matkailukin kiihdyttää ilmastonmuutosta erityisesti liikenteen, lentoliikenne suurimpana tuottajana, kautta. On arvioitu, että matkailu tuottaa 4–10 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä. Ilmastonmuutoksen ja matkailun yhteydestä on tehty viime vuosina paljon tutkimusta, ja aihe näkyy matkailututkimuksen ajankohtaisia aiheita käsittelevissä artikkeleissa. (Hyvä asia!)

Luonto on tärkeä elementti ihmisille, eläimille ja se on sitä myös matkailulle. Luonto on vetovoimatekijä, joka saa meidät liikkeelle luontokohteisiin ja ihastelemaan uudenlaista ympäristöä. Toisaalta matkailu myös kuluttaa luontoa erilaisten aktiviteettien ja matkailuun liittyvän rakentamisen kautta. Ympäristötietoisuus onneksi lisääntyy, vaikka edelleen matkailun liiketoiminnassa löytyy kehitettävää vastuullisuuden suhteen. Vastuullisuuden ja ympäristökuormituksen määrittäminen ei myöskään ole aina helppoa. Yksilöllisen matkailun ja massamatkailun vertaileminen on siitä yksi esimerkki. Kumpikaan ei ole itsessään huonompi tai parempi. Tom Selänniemi on kirjoittanut etelänlomia käsittelevässä väitöskirjassaan, kuinka yksilöllinen matkailu olisi ekologinen vaihtoehto mikäli turistien määrä olisi murto-osa nykyisestä (väitös 1996 ja matkustajamäärät kasvaa edelleen). Maapallo ei kuitenkaan kestäisi alati kasvavien turistimäärien yksilöllistä matkailua ja tilauslennolla Kanarialle lentävän ja valmiiksi rakennetussa kohteessa asuvan ympäristökuormitus on pienempi kuin yksilöllisesti matkailevan. Tilanne vaatii kuitenkin massamatkailun kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmiäksi ja katseen kiinnittymistä kohteiden pitkäikäisyyteen. Yksilöllinen matkailu ja massaturismi eivät ole toisiaan poissulkevia matkailun muotoja, vaan molemmille on oma tilansa. Keskeisintä on molempien kehittyminen entistä kestävämpään suuntaan.

Mutta mitä itse voisi tehdä matkaillakseen vastuullisemmin? Asian tiedostaminen ja pohtiminen on jo askel oikeaan suuntaan. Se, että kunnioittaa toisia ihmisiä ja luontoa niin arjessa kuin matkaillessa on jo hyvä! Monet matkanjärjestäjät ja matkakohteet ilmoittavat nykyisin ympäristöasioista omilla nettisivuillaan, joten niihin kannattaa kiinnittää huomioita. Kannattaa myös kysellä ja antaa palautetta yrityksille ekologisista ja eettisistä toimintatavoista. Reilun matkailun yhdistyksen nettisivuilta löytyy myös hyvin tietoa seikoista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota matkailussa. Sivuilla on jaoteltu reilun matkailijan ohjeet yhdeksään kohtaan:

1) Hanki tietoa matkakohteesta

2) Matkusta huippusesongin ulkopuolella

3) Valitse vastuuntuntoinen matkanjärjestäjä

4) Suosi paikallista

5) Säästä energiaa ja vettä

6) Minimoi jätteet

7) Kunnioita paikallista kulttuuria

8) Suojele ihmisiä, eläimiä ja luontoa

9) Kerro näkemästäsi ja kokemastasi

Reilun matkailun yhdistyksen nettisivujen lisäksi aiheesta voi lukea esimerkiksi Vastuullisen matkailijan käsikirjasta, jonka uskoisin löytyvän monesta kirjastosta. Kirjan ja nettisivujen kautta on hyvä herätellä omia ajatuksia vastuullisen matkailun tiimoilta. Vastuullisemman matkailun kautta meillä on tulevaisuudessakin kohteita minne matkustaa!

Nyt vain iloisia ja vastuullisia kesälomamatkoja suunnittelemaan!

- Susanna

P.s. kirjoituksen kuva on yhdeltä risteilijältä, hyvä ohje! Kaloilta tulee valituksia jos tupakantumppeja heittelee laidan yli mereen , muistakaa se :) 

comments powered by Disqus